Paměťový závod

VĚK: 8 let a ž neomezeně
POMŮCKY: papír, tužka
POČET HRÁČŮ: nejméně: 8, nejvíce: neomezeně

PRAVIDLA HRY:

  • Vytyčíme trať
  • Po trati pro jistotu rozmístíme pár vedoucích nebo instruktorů, aby děti směrovali správným směrem
  • Po trati je rozmístěn určitý počet cedulek s cizími slovy nebo lépe řečeno se slovy pocházejících z jiného jazyka než češtiny a slovenštiny
  • Úkolem hráčů je projít nebo proběhnout trať v co nejkratším čase a zapamatovat si co nejvíce těchto slov
  • Na pořadí se netrvá. Hráči nesmí mít u sebe žádnou tužku ani papír, ten vyfasují až v cíli,kde se budou snažit vzpomenout si na co nejvíce slov a zapsat je. Potom papír odevzdají organizátorovi hry.
  • Hlavním kritériem pro určení pořadí je počet zapsaných slov, v případě rovnosti rozhoduje čas. U této hry se baví i vedoucí, kteří se někdy nestačí divit, co hráč dokáže ze slova, které nezná a nepoužívá, udělat za patvar:-) Proto by bylo dobré nakonec při hodnocení význam slov hráčům vysvětlit

CÍL HRY: zasmát se, zapamatovat si co nejvíce slov, naučit se nová – cizí slova

Leave a Reply

Přejít nahoru