Čertíkova honěná

VĚK: 6 až 12 let

POMŮCKY: švihadlo nebo provázek, šátek

POČET HRÁČŮ:
nejméně: 7
nejvíce: neomezeně

PRAVIDLA HRY:

  • Potřebujeme jenom jeden šátek nebo švihadlo či kousek provázku, který bude dostatečně douhý, aby sahal až na zem
  • Je to jednohuchá honička. Jednomu hráči připevnme za pas provázek – čertuv ocásek a ostatní hráči se snaží čertovi ocásek sebrat
  • Nesmějí na čertův ocásek sahat rukama, nýbrž jen nohama
  • Ten hráč, který čertovi odcizí ocásek se stává sám čertem a je honěn svými spoluhráči.

CÍL HRY: procvičit si rychlost, pozornost, bystrost