Skládané slepice

Tvořily děti první třídy ZŠ T.G.M. Bílovec