V černém lese na pasece

V černém lese na pasece
stojí starý buk.
Přiletěla muška,
sedla si do vrška,
buk udělal buch.

Leave a Reply

Přejít nahoru