Valentýn ve školní družině

I ve školní družině se dá slavit
14. únor. Den svatého Valentýna. Den, který slaví všichni zamilovaní.
Ale i my ve školní družině jsme si tento den připomněli.


Mnoho činností se prolíná v práci naší školní družiny. Mezi jiné patří i činnost společensko vědní. Při této činnosti si připomínáme různé zvyky a tradice různých svátků, ale nezapomínáme i na slušné chování a vystupování při různých příležitostech. Malá nenápadná činnost, která může kladně ovlivnit naše chování a vůbec celý život. Být jeden k druhému laskavý, dokázat ustoupit, dokázat přejít na kompromis, dokázat se poradit, ale i ustoupit, když je třeba. Pomoc kamarádovi nejen v nouzi, poradit menším a slabším, nebýt na sebe zlí, být kamarády s každým, který k nám patří. Toho všeho jsme dnes využili ve školní družině a děti 2. oddělení si vše spojily se svátkem svatého Valentýna. Přestože na všechno bylo příliš málo času, vše se zdařilo podle našich představ. Někteří z nás byli bruslit na zimním stadionu. Přesto jsme na zimní stadion šli všichni. Zde pak zůstávaly děti bruslící se dvěma paní vychovatelkami, ostatní nebruslící šli společně s vychovatelkou do školy. Děti 2. oddělení se připravily do velkých příprav. Jak jsme si již předtím řekli, šlo všechno jako na drátku.

Chlapci připravovali dort pro děvčata s velkým ozdobným srdíčkem, děvčata zase dort pro chlapce s velkým písmenem V. Jen jsme dorty udělali, umyli nádobí a připravili vše k oslavě, vrátili se nám ostatní z bruslení. Posadili jsme se ke stolům, chvíli si povídali o svátku svatého Valentýna a pak následovala ta pravá oslava. Rozdělil se dort, každý dostal kousek, popřáli jsme si dobrou chuť a slavili. Náhle někdo zbystřil. Co to támhle máme za velkého psa? Ano. To je dárek, který jsme obdrželi. Pes, jemuž jsme dali jméno Valentýnek, bude náš talisman a bude nám přinášet štěstí. Bude chodit všude s námi, aby mu v družině nebylo smutno. Skupina, která v daném týdnu obdrží plný počet bodů, bude mít u stolu tohoto talismana. A tak se musíme snažit, aby náš Valentýnek neseděl jenom u jedné skupiny. Tento týden bude sedět se skupinou ROBOTI. A kde bude příště? To nám řeknou další body v závěru týdne. Pomalu dojídáme naše sladké pokušení, které jsme si připravili. A přichází další překvapení.

V prostoru naší družiny je ukryt pro každého „dáreček k Valentýnu“. Poznáme ho podle toho, že je ozdoben červenými srdíčky. Kdo si najde dáreček, vezme si jej a posadí se na své místo. Všichni odchází za dveře a dárečky se schovávají. Je hotovo! Vcházíme do družiny a hledáme. Ano, a už jsou tu první hledači. Ovšem za chvíli sedí většina z nás. Ale ještě 4 děti dáreček hledají a nemohou jej najít. To je ovšem smůla. Ale protože jsme parta, někdo navrhuje. Nebudeme se dívat, jak se trápí s hledáním, jdeme jim pomoc. Ovšem jen radou, kde ten dáreček je a oni si ho vezmou sami. Během minuty je vymalováno. Všichni sedí na místě a mají svůj dárek. Všichni jsou spokojení. Zbývá ještě několik minut a my si jdeme zahrát hru.

Do naší klubovny zveme i ostatní děti z dalších oddělení. Hrají s námi. Sedíme v kruhu, uprostřed je talířek s lentilkami, bunda, čepice a rukavice. Jeden z nás hází kostkou, předává ji dál, hází další. Náhle padne číslo 6. Dotyčný se jde rychle oblékat a snaží se jíst lentilky. Ale pozor! To není tak jednoduché! My házíme kostkou dál, padne-li 6, voláme STOP, jdeme se oblékat my. Hra rychle ubíhá, kostka se pohybuje kolem dokola hráčů, ale lentilky pořád nějak zůstávají. Asi po půl hodině je talířek prázdný. A vyšlo to tak, akorát. Je skoro konec družiny. Uklízíme a pomalu se loučíme. Takto jsme i my ve školní družině slavili Den svatého Valentýna. Nemusí slavit tento svátek jenom zamilovaní. Můžeme i my, neboť jsme parta, která si to jistě zaslouží. Ještě před odchodem si bereme dárky, které z lásky předáme mamince nebo tatínkovi, a nebo oběma rodičům, neboť jim vyjádříme, že je máme rádi. (Květa H., vedoucí vychovatelka ŠD Beroun – Závodí)
Zařazeno do Valentýnské soutěže

Leave a Reply

Přejít nahoru