2011 09.03

Bioškoly vaří z produktů ekofarem

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

S projektem Bioškoly vaří z produktů ekofarem školní jídelny již čtyř krajů
S jarní produkční sezónou a druhým školním pololetím vstoupí projekt do finále. Spolupracuje 41 škol, nejvíc v Praze a středních Čechách. BIO se na jídelníčku objevuje i pravidelně a bez zdražování stravného.

Projekt „Bioškoly – zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení,“ vyhlášený v roce 2009 českým ministerstvem zemědělství a realizovaný v soutěži vybranou společností Country Life, vstupuje s blížícím se jarem do rozhodující fáze.

Postupně se naplňuje jeho cíl položit základy systematickému uplatňování výživy v kvalitě BIO při stravování nejmladší generace založením modelového dodavatelského řetězce, který školám zajistí biopotraviny takříkajíc „na klíč“ a s širokým informačně-poradenským i marketingovým servisem.

Firma Country Life, přední tuzemský výrobce a distributor zdravé výživy a potravin v biokvalitě, tak naplňuje závazek dodávat produkty ekofarem ve spolupráci s minimálně 20 českými bioproducenty do dvou let nejméně 20 školním stravovnám ve čtyřech krajích (Středočeském, Královéhradeckém, Jihomoravském a v Praze).

„Spolupracujících škol je nyní 41, přičemž 33 z nich se již smluvně zavázalo vařit z biopotravin ještě další dva roky následující po tomto školním roce,“ shrnuje mluvčí projektu Karel Merhaut. „Nejvíce jídelen se zapojilo v Praze (23) a Středočeském kraji (16), po jedné zatím na východě Čech a na jihu Moravy. Seznam těchto škol je aktualizován na portále projektu www.bioskoly.cz.“

Na této webové stránce si lze rovněž přečíst i stáhnout škálu letáků s informacemi a argumenty pro školy, rodiče, ekozemědělce i výrobce a zpracovatele biopotravin a zejména dvě zevrubné brožury Biopotraviny pro vaše děti (určeno rodičům) a Biopotraviny pro vaše školy (určeno pracovníkům škol). Materiály široce distribuované zapojeným či účast zvažujícím školám ve zmíněných krajích a též při akcích pro veřejnost si však mohou i v tištěné formě vyžádat zájemci odkudkoliv. Portál nabízí též informace o pořádaných kurzech vaření z biopotravin, školních biojarmarcích, seminářích, besedách a exkurzích na ekofarmy. Podobných akcí, na jejich přípravě spolupracuje i občanské sdružení PRO-BIO liga, již projektový tým uspořádal na 20 a další se chystají. Na portále bývají avizovány a vesměs se jich mohou zúčastnit i novináři.

„Společným smyslem všech akcí šitých na míru konkrétním cílovým skupinám je zvýšit nejen povědomí o přínosech ekologického hospodaření, ale také posilovat lokální vztahy škol s těmi, kdo jim potraviny bez chemie zajišťují,“ vysvětluje Karel Merhaut. „Pravidelné objednávky takových surovin mohou při postupně rostoucích objemech pomoci ekologickým zemědělcům rozšířit odbytové možností v regionech, což je rovněž jeden z .cílů projektu,“ dodává.

Tým organizátorů přitom neskrývá, že objednávaná množství bioproduktů nejsou zatím velká, neboť školní kuchyně jsou zpravidla v první fázi spolupráce při objednávkách zdrženlivější. Např. o masné produkty (biohovězí, biokuřecí, příp. biojehněčí, které v rámci projektu nabízí samostatně společnost Biopark), projevily zatím školy zájem jen okrajově, byť mnohé avizují, že v další fázi chtějí vařit i s využitím masného sortimentu.

„Vedoucí školních kuchyní se totiž nejprve ujišťují, že jim biopotraviny nezvýší náklady a tím i ceny za obědy a svačiny pro děti,“ vysvětluje ředitel společnosti Country Life Otakar Jiránek. „Teprve poté, co při uvážlivé skladbě objednávaných komodit mizí tato jejich obava, mj. i proto, že v rámci projektu jim dnes vše dodáváme se slevou, se vytváří prostor ke zvýšení objednávek. Právě jarní sezóna umožní obohatit kvalitními produkty jídelníčky dětí významněji – zejména nabídkou čerstvé zeleniny. Ukáže také, nakolik se kde naplní původní představa ministerstva zemědělství, aby ve skladbě stravy v zapojených školách činily biopotraviny nejméně 10 %,“dodává.

V každém případě z prozatímních zkušeností plyne, že zapojené školy – ať už biopotraviny při vaření využívají nepravidelně spolu s ostatními surovinami, nebo se jim snaží zasvětit např. jednou měsíčně či týdně celodenní jídelníček dětí – nemusejí stravné, hrazené rodiči, kvůli vyšší ceně produktů z ekofarem zvyšovat.

Projektové krédo společnosti Country Life:

„Mnohé civilizační choroby se dnes rozvíjí již od dětství. Roli zdravé výživy zdůrazňuje stále více lékařů. Biopotraviny přinášejí přidanou hodnotu výživovou kvalitou, snížením rizika kontaminace toxickými látkami, posilováním ekologického cítění. BIO tak má, jak dokazuje jednoznačný trend u nás i v zahraničí, budoucnost. S nadsázkou lze tedy říci, že zdraví nejmladší generace spočívá i v rukou hospodářek a kuchařek škol.“

Pozn.: Projekt je financován z Programu ekologického zemědělství v souladu s jeho akčním plánem do roku 2010. Na uskutečnění projektu plánovaného na dva a půl roku bylo vyčleněno 6,5 mil. Kč.

Obrazové přílohy:

1. Titulní strany brožur pro zájemce o projekt


2. Momentky z kurzů vaření z biopotravin a z exkurze na kozí ekofarmu

Publikoval(a) (106) 
Štítky: , , , , , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat