Edice pro děti: Preventivní výchova

Vydavatelství ROTAG bylo založeno v roce 1991 hudebním skladatelem, režisérem a členem Rotary Klubu Praha, Stanislavem Chudobou. Hlavním cílem vydavatelství od samého vzniku je snaha o vydávání takové produkce, která se bude vymykat běžné produkci ostatních vydavatelství a bude charakteristická svou vysokou obsahovou, interpretační i technickou úrovní.

Posledních cca 15 let se toto vydavatelství zaměřuje především na vydávání titulů pro děti předškolního a nižšího školního věku. Ve své nabídce má téměř 50 titulů pro tuto dětskou kategorii.

V návaznosti na první vydané dramatizované pohádkové tituly na mgf. kazetách, které měly velký úspěch, pokračovalo vydavatelství ve své činnosti vydáváním pohádkových sešitů s písničkami a jejich notovými záznamy pro klavírní doprovod. Každý titul byl zároveň vydán i na CD v interpretaci našich známých umělců. Kladné ohlasy pedagogů i rodičů a jejich požadavky na další nové tituly nás přivedly na myšlenku, vydat novou řadu příběhů, které by pomohly zábavnou formou předat dětem informace a poučení z různých oblastí a ochránit je před nebezpečími, která je mohou v životě ohrozit. Tak vznikla edice „Preventivní výchova“, obsahující 6 titulů. Každý z nich je vydán jako knížka a její nahrávka na CD. Knížka obsahuje 10 příběhů a 10 písniček, které připomenou dětem důležité informace, které by si měly pamatovat. Více než polovina mateřských škol a mnoho základních škol tyto materiály používají pro výuku dětí, neboť jsou zpracovány v souladu se zásadami Rámcových vzdělávacích programů pro tuto dětskou kategorii. Kromě výše vyjmenovaných titulů najdeme v nabídce vydavatelství Rotag hudební besídky k důležitým výročím. Např. k Vánocům, Mikuláši, jarní besídku a besídku ke dni maminek. Dále muzikály a taneční besídky a to všechno vč. nahrávek na CD.

Vydavatelství Rotag zásobuje svými tituly převážnou část mateřských škol v České republice, mnoho základních škol a stovky rodin s dětmi. Záplava pochvalných dopisů a žádostí o vydávání dalších titulů jsou pro vydavatele závazkem k zodpovědnému přístupu a ke kvalitní přípravě nové produkce.

Edice Preventivní výchova

  • Děti a hry
  • Děti a v dopravním provozu
  • Děti a slušné chování aneb vyprávění kočky Justýnky
  • Děti a ekologie aneb Návštěva z planety Gya
  • Děti a zdraví
  • Děti pomáhají

Leave a Reply

Přejít nahoru