2010 27.10

Kdy mohou děti začít nosit kontaktní čočky?

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Názory na věk, ve kterém je ideální aplikovat kontaktní čočky, se různí. Přitom věk nošení kontaktních čoček nikterak nelimituje. Úspěšné nošení čoček závisí více na zodpovědnosti a přístupu než na věku. Důležité je, aby se rodiče dítěte u kontaktologa důkladně informovali na výhody či nevýhody různých typů kontaktních čoček. Podle zkušeností většiny oftalmologů a optometristů se rodiče obvykle podřídí názoru odborníka a záleží tedy převážně na kontaktologovi, jaký konkrétní typ čoček pro danou situaci doporučí.

Pomoc s komplikovanými očními vadami

Obecně lze říci, že u malých dětí se kontaktní čočky využívají spíše z medicínského hlediska, například u komplikovanějších očních vad, které se ve velké většině případů řeší chirurgicky. Avšak u dětí ve velmi nízkém věku může někdy chirurgický zákrok představovat problém. Klasickým příkladem je dětská afakie. Jedná se o chybějící oční čočku v oku. Je to vada vrozená a naštěstí poměrně vzácná. Jelikož se dětské oko neustále vyvíjí a roste, není možná náhrada chybějící čočky umělou nitrooční variantou. V těchto případech lze využít kontaktní čočku, která umožní takto postiženému oku správný vývoj jeho ostatních zdravých částí. Další z možností využití kontaktních čoček spatřujeme například při léčbě tupozrakosti – amblyopie. V tomto případě kontaktní čočka supluje okluzor.

Sport i kosmetické důvody

U předškolních a školních dětí se korekce kontaktními čočkami využívá především v případě malých sportovců. U adolescentů se již převážně jedná o kosmetickou záležitost.

Péči o kontaktní čočky rodiče učí děti

Předškolákům a malým školákům většinou nasazují a vyndávají čočky rodiče. Měli by proto být kontaktologem náležitě poučeni, jak s kontaktními čočkami zacházet a především jak o ně pečovat. Tuto zodpovědnost je vhodné postupně na děti přenášet. Už v předškolním věku učíme děti, aby si samy uměly čočky bezpečně nasadit a vyndat a vštěpujeme jim základy údržby čoček. Jelikož menší děti mohou mít s manipulací s kontaktními čočkami přece jen problémy a zároveň jejich disciplinovanost v otázce hygieny a údržby čoček není často taková, jaká by měla být, jsou ideální volbou čočky jednodenní. Pouze v případě čočky terapeutické volíme jiný typ, například čočku roční.

Volba čoček u starších dětí

U dětí starších, lze použít kontaktní čočky s plánovanou výměnou, ovšem opět je třeba klást důraz na důkladné seznámení s problematikou čištění a režimu nošení.. Hlavním problémem kontaktních čoček u těchto dětí není samotná aplikace čoček, ale nároky na péči o ně. Rodiče musí věnovat dostatek pozornosti aby dítěti vysvětlili, jak s čočkami zacházet. Zároveň trpělivost je v každém případě namístě. Je lepší věnovat dítěti ze začátku více času a předejít tak možným komplikacím. Pokud nejsou čočky určeny na každodenní nošení, ale například pouze na sport, doporučujeme spíše čočky jednodenní.

U adolescentů většinou aplikujeme čočky čtrnáctidenní, popřípadě měsíční, neboť se většinou jedná o náhradu za brýlovou korekci. Dětem v tomto věku kontaktní čočky přidávají na sebedůvěře, neboť netrpí mindrákem z brýlové korekce.

Lékař poradí, ale rodiče rozhodnou

Jak bylo výše zmíněno, většina rodičů s důvěrou akceptuje názor očního odborníka a volí čočky jím doporučené. Avšak konečné rozhodnutí, zda bude dítě nosit kontaktní čočky nebo brýlovou korekci, je vždy na rozhodnutí rodičů dítěte. Je to proto, že oni znají své dítě nejlépe, a tudíž jsou schopni posoudit, zda dítě problematiku spojenou s nošením kontaktních čoček zvládne. V ideálním případě bereme do úvahy názor rodičů, dítěte, typ korigované oční vady a především vyzrálost konkrétního dítěte. Pokud je dítě schopné se o čočky starat a správně je používat, není důvod možnosti takovéto korekce nevyužít.

Publikoval(a) (371) 
Štítky: , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat