Metody dramatické výchovy v mateřské škole

Dramatická výchova pracuje s příběhy, které dětem zprostředkovávají zkušenost, jež by jim jinak zůstala nedostupná. Děti při ní prozkoumávají a poznávají mezilidské vztahy, které jim přibližujeme pomocí skutečných i fiktivních příběhů o lidech, zvířatech a věcech. Toto prozkoumávání má podobu hry, kdy na sebe jednotliví účastníci berou různé role. Cílem dramatické výchovy není divadelní představení, ale její prostředky jsou dramatické a příběhy, s nimiž pracuje, jsou cestou k přirozenému poznání světa a rozvoji lidské citlivosti. Metody dramatické výchovy jsou pro předškolní věk vhodné především svou aktivitou a prostorem pro samostatné myšlení a rozhodování. Svoboda a důvěra, kterou dítěti nabízejí, mohou ovlivnit růst jeho osobnosti, jeho sebepojetí a sebedůvěru na celý život.

Kniha je psána pro učitelky mateřských škol.

  • Mgr. Eva Svobodová vyučuje na PedF JČU v Českých Budějovicích,
    obor učitelství pro MŠ.
  • Mgr. Hana Švejdová působí jako učitelka MŠ Studentská Klatovy
    a zabývá se tvořivou dramatikou a prožitkovým učením.
  • Obě autorky se podílely na úspěšné publikaci Vzdělávání v mateřské škole.

Leave a Reply

Přejít nahoru