2010 12.10

Poznávání písmen, příprava na první čtení

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Vzhledem k úspěchu předchozích „průvodců“, které jsme pro vás připravili (zejména ohledně výběru školního batohu či učebnic angličtiny pro malé děti, předškoláky a malé školáky), pokračujeme nyní průvodcem publikacemi zaměřenými na poznávání písmen, první čtení, rozšiřování slovní zásoby a domácí procvičování správné výslovnosti (logopedie).

V první části tohoto průvodce se soutředíme na první poznávání písmen, rozšiřování slovní zásoby, přípravu na čtení a první samostatné čtení.

1. Poznávání písmen, příprava na první čtení

Od andulky po žížalu
Autor: Marie Kšajtová a kol.
Vydavatel: Česká televize/Albatros
Cena: 272 Kč

Anotace: Knižní podoba oblíbeného vzdělávacího cyklu z pořadu Kouzelná školka hravou formou seznamuje děti předškolního a raného školního věku s jednotlivými písmenky abecedy. Je založena na dětmi oblíbených obrázcích Radka Pilaře, obrázkových a slovních hříčkách s písmenky, jednoduchých dialozích a snadno zapamatovatelných říkankách. Protagonisty knížky jsou stejně jako v televizní podobě chytrá Myška a nepoučená Vrána, která se teprve učí znát abecedu.

Náš názor: Pěkná knížka pro školkové děti a event. zcela čerstvé začátečníky. Hezky představuje malým dětem jednotlivá písmena, pro školáky však nenabízí příležitost trénovat čtení.

Ferdův slabikář
Autor: Ondřej Sekora (text i ilustrace)
Vydavatel: Albatros
Cena: 146 Kč

Anotace: Veselá knížka seznamuje děti prostřednictvím Ferdy Mravence s jednotlivými písmeny abecedy. Každé písmenko doprovází vtipné říkadlo a kreslený předmět, který ho svým vzhledem připomíná. Pestrá knížka je doplněna humornými pohádkovými příběhy o písmenkách a psaní, a může tak prvňáčkům zpříjemnit a osvěžit učení i psaní abecedy.

Náš názor: Kniha pokrývá kompletní začátky čtení: po prvním seznámení se základním tvarem písmen (E = vylámaný hřeben, D = pila na dřevo) postupuje k různým variantám písmene (velké a malé psací a tiskací písmeno, vždy doprovází krátká říkanka, v níž je dané písmeno zdůrazněné, aby si jej děti mohly lépe uvědomit). Následně přicházejí na řadu první slovní spojení a kraťoučké věty psané velkými písmeny. Nakonec se přes texty psané formou malovaného čtení dostáváme k příběhům o dětech, abecedě apod., o délce do tří 3 stran (s ilustracemi, formát cca. A5).

Velké plus této knihy je právě tato postupnost, která dává dětem možnost s knihou pracovat delší dobu, od prvního pokukování po písmenkách, které obvykle přichází kolem čtvrtého roku věku, až po první čtenářské zkušenosti.

Poznáváme písmenka
Autorka: Zuzana Pospíšilová
Vydavatel: Portál
Cena: 169 Kč

Anotace: Bohatě barevně ilustrovaná knížka pro předškoláky i pro začínající školáky s básničkami a jednoduchými úkoly, které podporují verbální myšlení. Úkoly vycházejí z milých ilustrací Evy Rémišové. Děti mohou například doplňovat chybějící písmena ve slově, počítat písmenka, vizuálně hledat slova shodná s předlohou, doplňovat logicky opakující se řadu písmen, určovat počáteční hlásky zobrazených předmětů aj. Knížka je vhodná pro předškoláky, kteří se hravou formou s písmeny seznamují, ale také pro žáky prvních tříd, kteří si písmena abecedy postupně osvojují.

Náš názor: Vydavatelství v anotaci uvádí, že kniha je i pro předškoláky, ale z naší zkušenosti bychom ji doporučili spíše až pro prvňáky. Na stránkách formátu cca. A5 nabízí ke každému písmenu řadu úkolů týkajících se přímo daného písmene a pak obrázku, na němž jsou různé předměty obsahující toto písmeno. Je obdivuhodné, kolik úkolů se vejde na relativně malé stránky. Na druhou stranu by neškodila větší pestrost v typech úkolů.

Abecedník
Vydavatel: Mladá fronta
Autoři: Eva Mikolášková, Eva Mikšíčková, Barka Zichová
Cena: 182 Kč

Anotace: Hravá knížka, která pomůže dětem s učením abecedy. Učit se abecedu nemusí být nuda. Máte-li k tomu dostatečné množství obrázků, pár krátkých ilustrovaných příběhů a zábavných úkolů, může to být i legrace. Každému písmenku je věnovaná dvoustrana (až na ta „exotičtější” jako X, Y) s obrázky věcí, které v sobě písmeno obsahují, a s úkoly na procvičování zápěstí i samotného psaní.

Náš názor: Publikace je něco mezi knížkou a pracovním sešitem. Pestrost forem práce s písmeny dává možnost najít vždy podle aktuální chuti dítěte úkol, který mu bude sedět a bude ho bavit. Věkově kniha odpovídá předškolákům a prvňákům. Výtvarně je pěkně zpracovaná, úkoly mají nápaditou formu, doporučujeme!

Žvanda A Melivo
Autorka: Ester Stará
Ilustrace: Milan Starý
Vydavatel: Knižní klub
Cena: 181 Kč

Anotace: Knížka určená pro děti předškolního a mladšího školního věku má za cíl zábavnou formou rozvíjet slovní zásobu a jazykový cit. Děti se pomocí zajímavých úkolů, básniček, doplňovaček, příběhů a hádanek podpořených živými ilustracemi učí hrát si s jazykem, co nejpřesněji vyjadřovat myšlenky a city a objevovat bohatství řeči. Děti mohou v knížce vybarvovat, spojovat čarami či prstem po papíře, kroužkovat, podtrhávat, vyškrtávat, ale především by měly MLUVIT a MLUVIT! Průvodci jim při tom budou dva upovídaní panáčci – Žvanda a Melivo. Ti budou dětem pomáhat, radit a vysvětlovat jednotlivé úkoly. Zadání však nejsou striktní a nevyžadují jediné možné řešení. Právě naopak. Pro rodiče a děti by měly sloužit spíše jako témata k hovoru, která je možno dále rozšiřovat a přetvářet. Žvanda a Melivo vás nasměrují a dál už záleží jen na vás, jakou cestou se vydáte. Úkoly obsažené v knize lze shrnout zhruba do tří okruhů. V první části dítě využije zkušenosti z každodenního život (barvy, souvislosti, činnosti, svět kolem nás), další vycházejí ze systému jazyka (synonyma, protiklady, stupňování, rýmy, předložky, tvary slov) a třetí část je zaměřena především na vyprávění (příběhy podle obrázkových scénářů, logická a časová posloupnost, popisy situací, doplňování známých pohádek). Interaktivní knížka má děti pobavit i poučit a je ideální pro rodiče, kteří chtějí co nejlépe připravit své ratolesti na vstup do školy. Pro zvídavé děti však úkoly v ní obsažené znamenají především dobrou zábavu.

Náš názor: Jedinečná publikace, která přesahuje běžný rámec knižní produkce. Věkově odpovídá předškolákům a prvňákům. Každá z téměř 100 stran je jiná, nabízí jiný typ úkolů. Ty jsou také velmi pestré. Žvanda a Melivo se od ostatních publikací zaměřených na řeč liší tím, že se rozšiřování a zpřesňování slovní zásoby. Najdete v ní mj. dvoustranu věnovanou abstraktním slovům jako je láska či stesk, dvoustranu zaměřenou na pestrost slovní zásoby (panděro – pupek – břicho – bříško; hopká – hopsá – poskakuje – skáče …), na význam rčení (chodí okolo horké kaše sáhnul jsem si na dno . má na růžích ustláno…) atp. Považujeme tuto knihu za skutečný „majstrštyk“!

Publikoval(a) (5 488) 
Štítky: , , , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat