2010 04.03

Angličtina plná her

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Děti si potřebují hrát a je motivující, když mohou učení prožívat jako hru plnou dobrodružství, překvapení a legrace. Formou hry se radostně, přirozeně, často i bezděčně, bez jakéhokoli násilí naučí mnoho cizích slovíček a proniknou do zákonitostí základní gramatiky. Jsou jedinci, kteří se učí cizím jazykům snadno a bez problémů. Pro ty méně nadané se učení může stát brzy postrachem. První setkání s výukou cizího jazyka v předškolním a mladším školním věku bývá často určující pro další motivaci a chuť učit se. Jestliže je malé dítě zavaleno stresující záplavou nových slovíček a trápí se nezvladatelnou složitostí mluvnice, kterou v angličtině navíc výrazně komplikuje odlišnost mluvené a psané podoby jazyka, přestane se na výuku cizího jazyka těšit. Nastává onen známý, neradostný a vleklý boj mezi rodiči a dítětem, posléze mezi učitelem a žákem.

Obavy z učení a nechuť ke spolupráci se v pozdějším věku těžko odstraňují. Pro zdárné učení cizím jazykům je žádoucí, aby se do vyučování od raného dětství zapojovali rodiče. Pokud děti vidí, že rodiče nebo prarodiče společné učení hrou také baví, lehce se nechají tímto nadšením strhnout. Většina rodičů v současné době ovládá základy minimálně jednoho cizího jazyka, ale i bez těchto znalostí mohou řadu uvedených her společně hrát.

V knize Angličtina plná her rovněž nalezneme mnoho her i pro předškolní věk, kdy děti ještě neumí číst a psát. Jazykové hry jsou účinné také při práci s dětmi, kterým učení komplikuje lehká mozková dysfunkce nebo jiné vývojové poruchy učení – především dyslexie a dysgrafie. Neklidné děti uvítají dynamické hry s pohybem, dramatizaci, pantomimu a další hry nabízející pohybové vyjádření, které v tradičním způsobu vyučování nebývá žádoucí.

Dramatické, smyslové a pohybové hry usnadňují zvládnutí slovní zásoby a základů gramatiky propojením prožitku, pohybu a učení. Náměty jsou vhodné pro různý počet dětí, od jednoho či dvou (v rodinném prostředí) až po větší skupinu (zpestření výuky, zábavné odreagování pohybem, pantomima, dramatizace). Uplatníme je nejen při domácím doučování či opakování, ale i jako metodu výuky angličtiny v mateřských a základních školách (zejména na prvním stupni) a při práci s menšími skupinami ve školních družinách a domech dětí, v jazykově zaměřených dětských táborech, ozdravovnách a v dalších zařízeních.

Zaječí pelíšek
Hare nest
Procvičování angličtiny
propojení textu říkanky s pohybovým vyjádřením
fyzická relaxace, uvolnění

POSTUP
Děti se volně procházejí. Pro tuto chvíli se stávají zajíčky, rukama u hlavy naznačují uši. Pokud je třeba, seznámíme je se slovíčky bunny (bunnies), nest, rest – zajíček (zajíčci), pelíšek, odpočívat.
Řekneme dětem básničku a předvedeme činnosti pro jednotlivé verše – viz níže. Při dalším přednášení textu děti samy vykonávají činnosti: třikrát poskočí, pak se zastaví, sednou si do kroužku na zem, nakonec sklopí ouška, zavřou oči a odpočívají. Později se přidají i k textu.

All the little bunnies hop, hop, hop,
Všichni zajíčci poskakují,
all the little bunnies stop, stop, stop,
všichni zajíčci se zastaví,
sit around a circle, sit inside their nest,
sedí v kroužku, sedí ve svém pelíšku,
all the little bunnies rest, rest, rest.
všichni zajíčci odpočívají.

V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Něžný text říkanky spojený s pohybem je ideální formou relaxace a vede ke zklidnění. Zařazujeme ji pokaždé, když jsou děti příliš rozdováděné a neklidné.
Je-li v rodině jen jedno dítě, pak místo „all the little bunnies“ říkáme „one little bunny“.

Ukázky z knihy Angličtina plná her (Portál, dotisk 2010)
http://obchod.portal.cz/produkt/anglictina-plna-her/

Publikoval(a) (9 362) 
Štítky: , , , , , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat