2012 22.08

Dětská skupina pomůže sladit rodinný a pracovní život

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Vláda odsouhlasila zavedení nového typu služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině. Rozšíří se tak možnosti péče o děti v předškolním věku.

Kabinet Petra Nečase se již ve svém programovém prohlášení zavázal podporovat rozvoj služeb péče o děti, zejména alternativního typu. Prostřednictvím snazší možnosti zaměstnání na kratší pracovní dobu pro rodiče s dětmi do šesti let chce podpořit rychlejší návrat pečujících rodičů k výdělečné činnosti.

Podpora nerodičovské péče o děti má umožnit rychlejší návrat rodičů s malými dětmi na trh práce, zároveň má ale zajistit, aby proto nebyli finančně znevýhodněni. Rodiče tak získají větší možnost se svobodně rozhodovat, jak sladí svůj pracovní a rodinný život.

Počet pracujících žen s malými dětmi je v Česku relativně nízký. Je způsoben nedostatečnou možností využití flexibilních forem práce, nezájmem o obvykle hůře placené částečné úvazky, nastavením systému poměrně dlouhé rodičovské dovolené spolu s celkovým nastavením systému dávek pro rodiny s malými dětmi. Zásadní vliv má ale také nedostatečná místně a finančně dostupná nabídka služeb péče o děti. „Nacházíme se v situaci, kdy několik desítek tisíc rodičů nemá možnost umístit své dítě do předškolního zařízení z důvodu nedostatečné kapacity,“ uvedl po jednání vlády ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Dětské skupiny jsou alternativní službou péče o děti postavené na nekomerčním základě. Pečovat o děti budou moci například zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti, ošetřovatelé, porodní asistentky, zdravotní záchranáři, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, učitelé mateřských škol a chůvy.

V jedné skupině může být maximálně 12 dětí. Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině by měla spočívat v pravidelné péči o dítě od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. Poskytovatelem služby budou moci být fyzické osoby či právnické osoby, také organizační složky státu, ale i obce kraje a nestátní neziskové organizace.

Cílem je sladění pracovního a rodinného života

Služba má umožnit rodičům lepší zapojení se do pracovního procesu. Probíhat by měla v kolektivu dalších dětí, kde jim má být zajištěna bezpečnost, základní potřeby dítěte, jako je strava, či rozvíjení dovedností a schopností dítěte. Služba ovšem nezajišťuje vzdělávání dítěte, pouze výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků.

Součástí věcného záměru zákona je zavedení daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele, který by dětskou skupinu provozoval pro děti svých zaměstnanců. „Zaměstnavatel bude mít možnost uplatnit si náklady na zřízení a provoz dětské skupiny,“ uvedl ministr Drábek. Daňovou výhodu budou moci využít i rodiče, a to v podobě slevy na dani z příjmu. Sleva má kompenzovat náklady na službu péče o děti, která ale umožní rodičům pracovat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí již dnes dětskou skupinu provozuje pro děti svých zaměstnanců. Tento pilotní projekt se v praxi osvědčil, přesto jsou pravidla provozu nyní roztříštěna do mnoha právních předpisů. Nový zákon má přinést jednotnou právní úpravu, která zaměstnavatelům zřízení tohoto typu služby pro své zaměstnance umožní.

zdroj: vlada.cz

Publikoval(a) (145) 
Štítky: , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat