2012 06.06

Jak zpříjemnit nástup do 1. třídy

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

V Olomouci učitelé zažili inspirativní odpoledne na téma:
Jak zpříjemnit nástup do 1. třídy

Nástup do první třídy bývá pro každé dítě velkým zlomovým obdobím, často spojeným s nepříjemnými zážitky. Přitom stačí použít pohádku a prvňáčci se cítí ve škole o něco lépe. Nejen to se dozvěděli účastníci konference „Jak zpříjemnit nástup do 1. třídy“, kterou 29. května zorganizovalo Hnutí Žebřík,o.s. Setkání se zúčastnilo 30 školských pracovníků, zejména učitelky základních škol, ale také školní metodik prevence, psycholog, pracovnice volnočasových center a další lidé, které zajímají netradiční metody vzdělávání a výchovy. Toto setkání bylo inspirováno projektem Začínáme spolu, který realizuje nezisková organizace Hnutí Žebřík o.s. na základních školách v Olomouckém kraji.

„Nevěřila jsem, že by nástup do první třídy mohl vypadat tak jinak, tak úžasně, děti si díky kurzu našly mnohem rychleji své nové kamarády,“ sdělila jedna z účastnic, maminka sedmileté Verunky.

Během celé mini-konference byl připraven pestrý program skládající se z představení organizace Hnutí Žebřík o.s. , dále blok hosta doc. PaedDr. Tomáše Dohnala, CSc. (člen komise expertů MŠMT a vědecké rady FTK UP aj.), který se s účastníky zamyslel nad principy pedagogické práce. „Myslíte si, že děti nemají problémy? Mají a hodně velké“, řekl mimo jiné Tomáš Dohnal ve svém vstupu. V následujícím bloku Michal Jahn (zakladatel Hnutí Žebřík o.s.)prakticky předvedl, jaké nástroje můžou účastnící setkání použít sami ve své práci. Nakonec proběhla diskuze s minulými účastníky nad praktickým přínosem projektu Začínáme spolu.

„S pilotním ročníkem této mini-konference jsme měli spjatá jak velká očekávání, tak obavy. Jsem ráda, že účastníci odjížděli z našeho setkání s úsměvy na tváři a jiskrou v oku, která snad zažehne další a další děti“ konstatovala iniciátorka setkání a místopředsedkyně občanského sdružení Hnutí Žebřík,o.s. Daniela Heczková.

Další informace:
Bc. Michal Jahn
Tel: 774 065 295
hnuti-zebrik@seznam.cz

Poznámky:

Hnutí Žebřík,o.s. založil Michal Jahn v roce 2008. Posláním tohoto sdružení je prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky pozitivně působit na rozvoj psychické, fyzické a sociální stránky osobnosti, zejména u dětí a mládeže v Olomouckém kraji.

Projekt Začínáme spolu je určený dětem nastupujícím do první třídy, jejich rodičům a učitelům. Kurz v této navržené podobě probíhá dva dny, poslední prázdninový víkend. Účastníky jsou děti a minimálně jeden z rodičů, vedení školy a pedagogové. Celý kurz probíhá v přírodním prostředí či v prostorách školy. Kurz probíhá v duchu zážitkové pedagogiky, zejména s využitím různých typů her (seznamovací, týmové, pohybové, dramatické, hry na rozvoj komunikace a spolupráce atd.).

Publikoval(a) (563) 
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat