Logopedie hravě

Ze všech stran dnes slýcháme, že stále větší počet dětí má logopedické potíže. Na rodičích pak leží povinnost pracovat doma spolu se svým dítětem na zlepšení této dovednosti, klíčové pro úspěšný vstup do školy. Jak děti zaujmout, aby je cvičení správné výslovnosti bavilo a měly motivaci s rodiči spolupracovat? S hrami a knížkami, které vám představujeme, bude učení hravé a snadné!

Hrajeme a povídáme si

Menším dětem, které potřebují rozvíjet nejen výslovnost, ale i slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti, doporučujeme didaktické hry Povím ti, mami a Povím Ti, mami 2. Hry obsahují sérii obrázkových kartiček, ze kterých děti skládají příběh. Nejprve musí vymyslet posloupnost kartiček – jednotlivých událostí děje a lámat si tedy hlavu s tím, co bylo dřív a co později. Poté svůj příběh vyprávějí rodičům. V tomto okamžiku se tedy rodiče mohou ptát, proč dítě sestavilo příběh právě takto, proč se události nemohly stát jinak, co by se stalo, kdyby… Děti mohou popisovat detaily na obrázkách, vymýšlet povahy postavám, navrhovat jiné příběhy postav z obrázků… Rodič může dítě opravovat a vhodnými otázkami mu vytvářet „nenápadné“ příležitosti použít znovu procvičované slovo.

Povídáme si u knížky

Vybrali jsme pro vás knížky, se kterými děti budou úspěšně procvičovat výslovnost, ale nebudou mít nepříjemný pocit „povinného“ učení: zvolené knihy jsou hravé, plné obrázků a rozmanitých úkolů. Všechny nabízejí aktivity pro všechny hlásky v abecedě. Děti si tak kromě procvičování obtížných hlásek mohou užít radost a satisfakci při práci s hláskami, které mají zvládnuté dobře, a dobrat tak potřebnou motivaci pro složitější cvičení.

Knížky autorské dvojice Ester a Milana Starých Mařenka už říká Ř, Žežicha se neříká či Žvanda a Melivo nabízejí dětem také velké množství hravých příležitostí k procvičování výslovnosti. Žežicha se neříká nabízí spíše klasičtější cvičení na výslovnost, při kterých děti opakují věty, doplňují básničky atp. Doporučujeme ji spíše pro menší děti. Knížka Mařenka už říká Ř dává více příležitostí vyprávět příběhy a povídat si o nich a nabízí větší pestrost úkolů. Bude jistě bavit větší předškoláky. Poslední knížka této série, Žvanda a Melivo, nabízí nejširší záběr témat a aktivit. Není však koncipovaná jako čistě logopedická učebnice. Zaměřuje se na celkový rozvoj vyjadřovacích schopností dětí, takže kromě cvičení směřujících k lepší výslovnosti v ní najdete i stránky věnující se synonymům, protikladům, pořekadlům, rozšiřování slovní zásoby atp. Žvanda a Melivo je knížka, kterou můžete mít doma pro děti již od 4 let a využijete ji přo mnoha příležitostech.

Video: Mařenka už říka er

Posledním naším tipem je knížka Šmalcova abeceda. Tato velice oblíbená knížka z nakladatelství Baobab vychází z tradice knížek typu Ferdova slabikáře od Josefa Lady: k obrázku náleží příslušná básnička, umožňující procvičit příslušnou hlásku, avšak pojímá tentom model velmi moderně a hravě. Šmalcova abeceda není primárně logopedickou cvičebnicí, je pojatá velmi hravě (například na obrázku u písmene F najdete v jedné scéně Ferdu Mravence a Fantomase v družném rozhovoru při sledování filmu). Básničky přislušející k obrázkům jsou velmi vtipné. Každou stránku doplňuje logický úkol, vztahující se k obrázku a jeho detailům. Hraní s hláskami a slovy můžete obohatit pexesem Šmalcovy abecedy, které ke každému písmenu abecedy vybírá část obrázku z knížky.

Autor: www.agatinsvet.cz

Leave a Reply

Přejít nahoru