2013 11.03

Posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

alfa human service

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ALFA HUMAN SERVICE POŘÁDÁ PRO UČITELE A ŘEDITELE PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ KONFERENCI O PEDAGOGICKÝCH A MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTECH

Občanské sdružení Alfa Human Service (Alfa) pořádá dne 20. března 2013 odbornou konferenci na téma Posilování výchovných a manažerský dovedností pedagogů a ředitelů mateřských školek. Akce, která se koná v Autoklubu Praha (Opletalova ulice, Praha 1) od 9.30 hodin, je určena jak pracovnicím a ředitelkám těchto předškolních zařízení, tak příslušným zaměstnancům školských úřadů krajské správy a samosprávy. Odborný program dopolední části konference je garantován doc. PaedDr. Vandou Hájkovou z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Programem bude provázet Petr Vacek. Registrace účastníků je zdarma.

Mgr. Martina Chmelová, ředitelka Alfa, v této souvislosti uvádí: „Konference se zaměří na vybrané oblasti řídících dovedností a kompetencí ředitelek a na příkladech z praxe umožní účastníkům sdílet zkušenosti s naplňováním potřeb pedagogů ve výchovném a vzdělávacím procesu. Učitel se v celé řadě vzdělávacích programů učí jak pracovat s dětmi, chápat a profesionálně naplňovat jejich potřeby. Pedagogy v předškolních zařízeních však nikdo neučí pracovat na sobě v oblasti vlastní psychické stability, základních komunikačních dovedností v týmu a v kontaktu s rodiči dětí, o které se stará.“

Mgr. Pavlína Houdková, organizátorka zmíněné konference a členka Alfa, popisuje: „V dopolední části konference se účastníci seznámí s informacemi, zkušenostmi a nabídkou vzdělávacích programů v rámci prevence syndromu vyhoření, komunikace a práce v týmu, základních informací o teorii citové vazby a vybraných specifik sociálního znevýhodnění. V odpolední části si každý bude mít možnost vyzkoušet v tématickém workshopu práci v prožitkové skupině.“

Konference Posilování výchovných a manažerských dovedností pedagogů mateřských školek se koná:

  • v Praze ve středu 20. března 2013 v Autoklubu Praha (Opletalova ulice) od 9.30 hod
  • v Pardubicích ve čtvrtek dne 28. března 2013 v Domě techniky (náměstí Republiky)

od 9.30 hod
Bližší podrobnosti najdete na www.alfabet.cz

Informace o občanském sdružení Alfa Human Service
Občanské sdružení Alfa vzniklo v roce 2000. Je provozovatelem informačního portálu ALFABET, který je určen zejména rodinám s dětmi se zdravotním postižením a odborníkům, kteří s nimi přicházejí v rámci péče do kontaktu. Organizace dále působí převážně v oblasti sociálních služeb a školství. Zaměřuje se na vzdělávání dospělých, zejména pracovníků státní a veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb, nelékařských pracovníků a pečujících osob o závislého rodinného příslušníka. Od roku 2005 realizuje sdružení projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem zaměřené na vzdělávání a podporu osob ohrožených sociálním vyloučením. Alfa je od roku 2007 akreditovanou vzdělávací institucí MPSV č. 2011/0521-I a MŠMT č. 13563/2011-25.

Aktuálně Alfa nabízí celkem 20 akreditovaných programů zaměřených na vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb, sociálních pracovníků, pedagogických pracovníků, lékařů či osob pečujících o závislého člena rodiny. Na výuce se podílí tým odborných pracovníků se specializací v oblasti: sociální práce, ergoterapie, fyzioterapie, andragogika, management a řízení, psychoterapie apod. Vzdělávání doplňují další služby: supervize, koučování, facilitace, psychoterapeutické poradenství.

Publikoval(a) (90) 
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat