2021 01.02

Pracovní listy

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

1. Vstoje, volnou rukou, sledujte uvolnění ramenního kloubu a odvahu vyplnit plochu nepřerušovanou čarou.

Motivace: myška hledá úkryt.
Říkadla: Utíkejte myšky, myši, kočka už váš pískot slyší. Myšky, honem, schovejte se, kočička se na vás třese!
Nebo – Šedivý kožíšek, maličké oči, když kočku uvidí, do díry skočí.

2. Psaní cviku vsedě směřuje k uvolnění zápěstí. Volným pohybem nahoru a dolů cvičí dotyky.

Motivace: kuře zobe.
Říkadlo: Kuřátka zobají zob, zob, zob, vrabci k nim skákají hop, hop, hop.

3. Kružnice nebo ovály nepřetržitým krouživým pohybem volnou nepodepřenou rukou po směru i proti směru hodinových ručiček. Píší vstoje.

Motivace: včelka létá kolem květů.
Říkadlo: Včelka letí mezi děti. Kupte, děti, med! Za kytičku jetelíčku dám ho na oběd.

4. Píší volnou rukou vstoje velký kruh, pak dva soustředěné menší. Krouží volně několikrát za sebou, aniž obtahují první čáru.

Motivace: otáčející se kola traktoru.
Říkadlo: Vpředu malá, čilá kola, každý svah i úhor zdolá. I ta velikánská vzadu, netočí se pro parádu.

5. Volně psaná vlnovka. Cvičit lehký posun ruky k pravému kraji papíru, opakovat správné sklonění ruky. Píše se vsedě.

Motivace: vlny na rybníčku.
Říkadlo: Co to zvoní, co to cinká na tom našem rybníčku? Hraje si tam s vlnkou vlnka na stříbrnou honičku.

7. Píší hlubší vlnovky ( dokreslují těla rybek vlnovkou ). Cvik píší lehce opřenou rukou vsedě. Před psaním vlnovku napodobují ve vzduchu.

Motivace: rybky v přehradě.
Říkadlo: Rybko, rybko, rybičko, vyskoč z vody maličko. Pročpak se k nám nepodíváš? Svítí u nás sluníčko.

8. Dolní oblouk. Píší vstoje několikrát přes sebe odleva doprava a zpět.

Motivace: houpavý pohyb kyvadla hodin.
Říkadlo: Na stěně sedí, na děti hledí. Tikají tik-tik, tak. Umíš to také tak?

9. Docvičování dolního oblouku. Píší vsedě volnou, nepodepřenou rukou. Oblouk vytvářejí rytmickým a několikrát opakovaným tahem zleva doprava a zpět. Mohou začít obtahováním předepsaného vzoru.

Motivace: Petr hloubí důlky pro kuličky.
Říkadlo: Eva, Míša, Petříček, mají pytel kuliček. Kde si mohou hloubit nohou na kuličky dolíček?

10. Cvik k uvolnění ruky pro plynulý pohyb zleva doprava psaním spojených dolních oblouků. Píše se nepodepřenou rukou, nejlépe vstoje. Zpočátku může dítě pohyb tužky zastavit za každým obloukem – snáze připojí další oblouk ostrým obratem.

Motivace: voda na řece nebo na přehradě.
Říkadlo: „Kampak jedeš parníku, že děláš tak velké vlny?”  „ Jedu, jedu k Braníku, nepřibírám, už jsem plný.”

11. Horní oblouk. Píše se několikrát přes sebe odleva doprava a zpět. Menší oblouky jsou spojeny ostrým obratem. Zpočátku jej žáci píší přesněji, zastaví-li pohyb tužky po každém oblouku. Teprve když dovedou napsat ostrý obrat, píší dva, tři oblouky plynule.

Motivace: žába skáče – hop.             Žabka skáče – hop, hop, hop.
Říkadlo: Voda žbluňká, žába kuňká. To to klouže! Hop do louže!

12. Docvičování horního oblouku. Děti cvičí volnou nepodepřenou rukou psaní horního oblouku houpavým pohybem vpravo a vlevo. Oblouky umisťují mezi trsy lístků a zaplní jimi celou plochu.

Motivace: krtek na zahrádce.
Říkadlo: A krtci zase, věřte mi, jsou nejšťastnější pod zemí, právě si pokoj vyhrabali pod sazenicemi.

13. Cvik směřuje k uvolnění ruky pro plynulý pohyb zleva doprava psaním spojených horních oblouků. Píše se nepodepřenou rukou, nejlépe vstoje. Zpočátku může dítě pohyb tužky zastavit za každým obloukem, snáze připojí další oblouk ostrým obratem.

Motivace: ptáček skáče hop přes náš plot.
Říkadlo: Kuře zobe zob, zob, zob,   vrabec skáče hop, hop, hop.  Datel ťuká ťuk, ťuk, ťuk.   A už ani muk.

16. Docvičování vodorovné čáry. Děti spojují naznačený začátek notové osnovy s jejím naznačeným koncem. Píše se jedním tahem zleva doprava. Opět sledovat správné držení ruky a tužky při psaní.

Motivace: notová osnova pro hezkou písničku.
Říkadlo: Jestli víte, co to čmárá na papír náš táta?  Jedna čára, druhá čára,  třetí, čtvrtá, pátá.

A už je hotova notová osnova.

17. Nácvik svislých čar. Píše se vsedě mírně opřenou rukou shora dolů. Sledujeme správné držení tužky při psaní.

Motivace: Pomáháme stavět plot.
Říkadlo: Dřevo z lesa nanosíme a plaňky z něj vyrobíme. Postavíme jednu k druhé, za chviličku plot z nich bude.

18. Nácvik šikmých čar. Píše se vsedě jedním tahem zdola nahoru přes celý list, kterým děti nepohybují.

Motivace: děti sáňkují.
Říkadlo: Děti sáňky vytahují, za kopeček pospíchají. Jedou dolů z kopečka, jak by měly kolečka.

19. Nácvik hadovky různé velikosti. Cvičí se s úspěchem jako listy lípy. Při cvičení záleží na správném tahu u pravé strany listu.

Motivace: lípa na podzim.
Říkadlo: Padá listí, zlaté, rudé, je ho plná zahrada. A co potom padat bude, až to listí opadá?

20. Nácvik horní kličky na linku. Píše se jedním tahem, dbáme na dodržování sklonu a výšky. Čáry tažené zdola nahoru jsou více nakloněné než shora dolů.

Motivace: za autem se práší.
Říkadlo: Auto jede, sláva, sláva,  táta mává, máma mává.  Auto jede tů, tů, tů,  táto, mámo, už je tu.

21. Traktor frk, frk na silnici  spěchá frk, frk k oranici.  Bude frk, frk orati bez koní a opratí.

22. Nácvik šikmé čáry shora dolů na linku. Děti posunují ruku volně, netisknou ji křečovitě k listu. Důsledně je třeba zvykat děti na správnou polohu těla, ruky, tužky, natočení listu. Žáci mohou nejdříve obtahovat předepsaný cvik na pracovním listě.

Motivace: prší, prší….
Říkadlo: Kapi, kapi, kap,  je tu velký mrak.  První kapky dolů letí, honem běžte domů, děti.

23. Nácvik šikmé čáry zdola nahoru jen mírně prohnuté. Píše se na linku. Dbáme na to, aby děti čáru příliš neprohýbaly, vede to k deformaci. Píše se vsedě.

Motivace: stonek tulipánu.
Říkadlo: Na zahrádce tulipán zasadil náš strýček Jan. Květ má jako zvonek, prohnutý má stonek.

 

Publikoval(a) (67 271) 
Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat