2017 18.09

S přípravou na přijímací zkoušky neotálejte: radí specialista mimoškolního vzdělávání Milan Šťastný

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Začátek školního roku se nese nejen v duchu zvládnutí běžného školního režimu. Pro žáky 9. tříd začíná půlrok příprav na středoškolské přijímací zkoušky. Z těch mají obavy nejen studenti, ale také jejich rodiče. V rozhovoru poradí Milan Šťastný, jak úspěšně zvládnout přípravy na přijímací zkoušky a představí, jak probíhá doučování v 2+2 škole matematiky.

Jednotné přijímací zkoušky CERMAT, které musí absolvovat žáci 9. tříd ucházející se o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou, způsobují vrásky na čele nejen studentům, ale i jejich rodičům. Rodiče se především obávají, zda děti splní náročné podmínky a dostanou se na vysněnou střední školu. Naopak děti jsou v přípravě málo zodpovědní a většinou učení nechávají na poslední chvíli. Starostem lze však předejít důsledným vedením ze stran rodičů, poctivou přípravou a pravidelným opakováním učiva. Vůbec nejhorší je začít s přípravou na poslední chvíli, kdy míra stresu a zvyšující se tlak okolí dítě frustruje a znemožňuje efektivní učení.

Přípravu na přijímací zkoušky proto není vhodné podceňovat. Naopak dřívější začátek učení a perfektní zvládnutí zkouškových okruhů ulehčí studentům od stresu. Zeptali jsme se pana Milana Šťastného, majitele doučovací instituce 2+2 škola matematiky v Českých Budějovicích, Plzni a Liberci, jak nejlépe zvládnout přípravy na jednotné přijímací zkoušky.

 

Můžete poradit studentům i jejich rodičům, jak a kdy nejlépe začít s přípravou na jednotné přijímací zkoušky?

Termín pro přijímací zkoušky v roce 2018 prozatím agentura CERMAT nezveřejnila, ale můžeme předpokládat termín podobný jako v letošním roce, to znamená polovina dubna. Do tohoto období mají žáci čas se na přijímací zkoušky připravit.

Ideální příprava je dlouhodobá, pozvolná a systematická. Proto doporučuji začít s přípravou na přijímací zkoušky hned od začátku školního roku. Důvodem je především včasné zjištění nedostatků žáka a dostatečný čas na jeho zlepšení. Často se při přípravě zjistí, že nedostatky nejsou z aktuálního učiva, ale táhnou se z dřívějších ročníků. Pokud žák začne s přípravou hned v září, je dostatek času všechny nedostatky odstranit a řádně se na přijímací zkoušky připravit.

 

Jak probíhá samotná výuka? Doučování vedete u všech studentů podle předem stanovených osnov nebo výuku individualizujete pro každého studenta zvlášť?

CERMAT test je každý rok složen z typologicky podobných příkladů. Žáci mohou čerpat z veřejných zdrojů, najít si ilustrační testy od roku 2015 a podle těch se připravovat. Existuje také mnoho publikací a učebnic speciálně vytvořených k přípravě na přijímací zkoušky.

Pokud žák přijde na doučování již začátkem školního roku, vytvoří si s lektorem dlouhodobý plán přípravy a podle toho po celou dobu přípravy postupují. Mají čas se zaměřit na látku, která žákovi dělá větší problémy a naopak. V případě krátkodobé přípravy se lektor s žákem zaměří na nejdůležitější části testu a na příklady, které dělají žákovi největší problémy.

Milan Šťastný, 2+2 Škola matematiky

Výuka z velké části stojí a padá na lektorech. Kdo učí u vás a podle čeho lektory vybíráte?

Přesně tak, celý systém je postavený na práci lektorů s dětmi, bez nich by výuka nemohla probíhat. V našich školách učí jak studenti vysokých škol, tak aprobovaní učitelé a lidé, kteří mají matematiku nebo jiné předměty jako koníček a mají chuť předat zkušenosti dál.

Lektory vybírám podle dvou faktorů, kterými jsou odbornost a lidská stránka. Samozřejmě koukám na odbornost lektora, zkušenosti s výukou, aprobace, ale z velké části vybírám lektory i podle lidské stránky, která hraje v mimoškolní výuce obrovskou roli. Pokud si dítě s lektorem nesedne, ani tři vysokoškolské tituly to nezachrání, výuka nebude tak efektivní.

 

Co když se dítě ostýchá prezentovat své výsledky před cizím kolektivem?

Výuka u nás probíhá dvěma způsoby: skupinově a individuálně.

Skupinové výuky se pod vedením jednoho lektora účastní maximálně tři žáci.  Cílem práce ve skupince je aktivita a samostatnost. Žáci se musí naučit pracovat samostatně a být v přípravě aktivní. Pokud se budou spoléhat na radu od lektora a nebudou se snažit příklad vypočítat, doučování tím ztrácí efektivitu. Pokud si žák neví rady, lektor mu princip vysvětlí, názorně ukáže a žák pokračuje v počítání.

Pokud má dítě z nějakého důvodu problém se skupinovou výukou, může zvolit výuku individuální. Tuto variantu často volíme v případě, kdy je velmi krátká doba na přípravu či v situaci, kdy je žák slabý a je potřeba mu věnovat více času v hodině.

Při přihlášení do kurzu doporučuji všem rodičů zkušební lekci skupinové výuky. Máme dokázáno, že skupinová příprava má velmi vysokou efektivitu a žáci jsou u přijímacích zkoušek stejně úspěšní, jako žáci připravující se individuálně.

Učebna 2+2 Školy matematiky v Plzni – Slovanech

 

Potřebují děti na doučování nějaké zvláštní pomůcky nebo pracovní sešity?

Lektoři 2+2 školy matematiky připravující žáky na testy CERMAT používají v hodinách naše vlastní materiály vytvořené speciálně pro studenty 9. tříd.  Naše cvičebnice obsahuje příklady, které se objevují v testech a příklady podobné. S touto cvičebnicí žáci pracují po dobu přípravy až do přijímacích zkoušek.

Jiné materiály žáci nepotřebují, ovšem vlastní iniciativa je samozřejmě vítána a domácí příprava z jiných materiálů nikomu neuškodí 😉

 

Co když student onemocní? Lekce mu propadnou či je možná omluva?

V případě včasné omluvy, nejpozději den před výukou, lekce nepropadá a student má nárok si lekci nahradit, a to kdykoliv po vzájemné domluvě.

 

Jsou rodiče informováni o tom, co se v doučování děje a co žáci v hodinách probírají?

Každý žák, který pravidelně dochází na doučování, má vytvořenou vlastní kartu, do které lektoři po hodinách zapisují své poznámky z odučené lekce. Rodiče si mohou kartu kdykoliv otevřít a zjistit, jak jejich ratolest v doučování pracuje a co probírají.

 

Od září zahájila výuku vaše nová pobočka 2+2 škola matematiky v Liberci. Mohou doučování využít studenti i v jiných městech?

Doučování mohou využít žáci a studenti v celkem třinácti českých městech.

Pod mou správu spadají pobočky České Budějovice, Plzeň a již výše zmíněný Liberec. Zároveň do mé sítě patří také pobočky Tábor a Písek, které řídí manažer poboček, pan Jaroš. Ve všech těchto městech čekají na žáky přátelští a trpěliví lektoři, příjemné prostředí našich učeben, speciálně vytvořených k mimoškolní výuce. Samozřejmostí je možnost občerstvení a WiFi zdarma. Aktivity nejen pobočky v Liberci můžete sledovat na Facebooku.

Učebna 2+2 Školy matematiky v Liberci

 

Jak se mohou zájemci na doučování přihlásit?

Na webových stránkách dané pobočky, v sekci objednávka, najdou zájemci přístup do systému pro přihlašování lekcí. Pokud někdo preferuje osobní kontakt, zájemci mě samozřejmě mohou kontaktovat také telefonicky nebo emailem.

Od září 2+2 škola matematiky zahájila výuku v Liberci, v centru města na ulici Husova 21/13. Kromě toho úspěšně působí doučování v Plzni, Českých Budějovicích, Táboře, Písku a v mnoha dalších městech.

2+2 škola matematiky nabízí zábavné a efektivní doučování nejen matematiky, ale také českého jazyka, fyziky, chemie a dalších jazyků pro děti již od 3 let. Doučování pomáhá také studentům v přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy a na zvládnutí maturitních zkoušek. Samozřejmostí je standardní doučování dětí, které mají problémy s probíranou látkou ve škole nebo potřebují připravit na písemky.

Milan Šťastný v současné době provozuje pět poboček 2+2 školy matematiky v Jihočeském, Plzeňském a Libereckém kraji. Vzdělávací síť každým rokem úspěšně rozšiřuje a pomáhá stovkám dětí a studentů nejen překonávat strach z matematiky, ale také úspěšně dosahovat školních úspěchů. Více informací o doučování, která baví, a efektivní metodice výuky se dočtete v dřívějším rozhovoru s Milanem Šťastným.

Milan Šťastný, 2+2 Škola matematiky

Publikoval(a) (551) 
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat