Úvod do výuky angličtiny nejmenších dětí

O potřebně znalosti cizího jazyka není sporu a rodiče si to uvědomují. Kdy tedy začít s učením cizímu jazyku? Podle odborníků je důležité, aby dítě začalo s cizí řečí co nejdříve.
Samozřejmě nejlepší způsob je ten, kdy si děti cizí jazyk osvojují stejně jako svůj druhý jazyk mateřský. V raném věku dítěte je toto možné docílit jen tehdy, když jeden z rodičů dobře zná cizí jazyk a na dítě jím stále mluví. Avšak tuto možnost má málo dětí. Přesto rodiče chtějí dítěti zprostředkovat cizí jazyk dřív, než se tak stane ve škole a navíc, ne všechny školy mají zavedenou výuku cizího jazyka u malých dětí. Z tohoto předpokladu vychází CD Angličtina pro nejmenší.
V CD se nepoužívají žádná česká slova, čili uplatňuje se metoda taková, jakou se dítě učí své mateřštině. Fixování cizího slova se neuskutečňuje překladem slova, ale dítě cizí slovo přijímá stejným způsobem, jako se učilo mluvit. Není správné říci „Jak se řekne kočka”, české slovo kočka je třeba vynechat. Když se batole učí mluvit, musí svojí rozumovou činností pochopit, co znamená slovo kočka. Tímto způsobem je sestaveno CD – Angličtina pro nejmenší. Dítě zapojuje myšlení a to je velmi důležité. Toto je začátek myšlení v cizím jazyce, tudíž nejlepší způsob, jak dobře zvládnout cizí jazyk. Mohli bychom to vyjádřit dnešním oblíbeným – biflování neexistuje.

S CD-ROM Angličtina pro nejmenší si může hrát dítě už od tří let, tehdy, když je schopné klikat s myší počítače. Způsob jeho práce s počítačem je intuitivní, dítě samo přijde na to, že slovo, které slyší, označuje obrázek a vytvoří si vazbu předmětu a jeho anglické vyjádření.
Hravým přirozeným způsobem se dítě učí samo i bez pomoci rodičů. Jistě je vhodné, aby si matka nebo otec sedli s dítětem k počítači, pobídli je, a pokud je dítě hodně malé, naučili, jak má na počítači klikat.
Učitelé v MŠ mají možnost rozvíjet tyto poznatky dětí, ptát se na slova a vyzvat děti, aby opakovaly, co se naučily.

Mnoho dětí se v předškolním věku pokouší číst. Proto jsme zařadili také psanou podobu slov. Neznamená to, že se ji dítě musí naučit, ale slovo se mu dostane do podvědomí a později se je snadněji naučí. Psaná slova se dají vypnout. Rovněž zvuky vypneme, když bychom chtěli dítě „vyzkoušet” aby mluvilo samo.
CD začíná představením chlapce a dívky, Toma a Emy. Anglická slova jsou vybrána z okruhů známých dětem – barvy, oblečení, počasí, domov a jídlo, zvířata, dopravní prostředky, škola. Kromě obrázků předmětů, osob a zvířat jsou obrazově a animací vyjádřeny jednoduché vztahy.
Hravější částí jsou pexesa a přiřazování zvuku k předmětům.
CD – ROM využívá vlastností dětí, že rády klikají na počítači „jen tak”. Toto klikání směřuje k osvojení anglických slov bez toho, že by to děti pociťovaly jako učení.

Cílem titulu je poskytnout dětem hravý úvod do cizího jazyka, pozitivní vztah k angličtině
a dobrý základ k jeho dalšímu osvojení ve škole.
http://www.chytredite.cz 

Hana Daňková

Leave a Reply

Přejít nahoru