Co by měl znát a umět předškolák?

Co by měl znát a umět předškolák? (Mgr. Vodinská Jana)
Základními hledisky, podle kterých se určuje, zda je dítě zralé na školní docházku jsou:

Fyzické kritérium

 • Váha +/- 18 kg.
 • Filipínská míra (dosažení ruky přes hlavu na protilehlé ucho)


Psychické kritérium

 • Dítě by mělo být schopno samostatně a logicky uvažovat.
 • Správně vyslovovat hlásky, mluvit v souvislých větách a srozumitelnou řečí.
 • Měl by umět říci jak se jmenuje, kde bydlí, znát svůj věk, dny v týdnu.
 • Zvládat jemnou i hrubou motoriku motoriku.
 • Orientovat se, co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad.
 • Kolektivní hry.
 • Recitovat básničku, zpívat písničku.
 • Počítat po jedné do deseti.
 • Držet správně tužku.
 • Vystřihovat jednoduché tvary.
 • Vydržet nad zadaným úkolem a umět pracovat samostatně i ve skupině.
 • Navázat kontakt s dospělými, mít z nich respekt.
 • Samo se oblékat a obsluhovat, dodržovat hygienu.
 • Umět pozdravit, poprosit, poděkovat.

Leave a Reply

Přejít nahoru