2011 03.12

Nová platová tabulka pedagogických pracovníků 2012

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Ministr Dobeš opět zvyšuje platové tarify učitelů

Praha, 9. listopadu 2011 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo na rok 2012 novou tabulku platových tarifů pedagogických pracovníků. Z avizovaných 4 miliard, které ministr Josef Dobeš slíbil přidat na platy pedagogů, půjdou 3,56 miliardy do platových tarifů učitelů veřejných mateřských, základních, středních škol a vyšších odborných škol. Zbytek peněz směřuje na navýšení platů pedagogů soukromých a církevních škol.

Jedná se už o druhé navýšení platových tarifů pedagogů za dobu, kdy je ministr Dobeš ve funkci. K prvnímu došlo v roce 2011 (2,1 mld. korun), kdy se platy začínajících pedagogů zvýšily z 14,5 tisíce korun na rovných 20 tisíc korun. „To, že dvakrát po sobě přidáváme do tarifů je ojedinělý krok. Tentokrát chceme více ocenit zkušené a déle sloužící pedagogy,“ říká ministr Dobeš.

Zároveň MŠMT navrhuje sloučit dvě tabulky kvalifikovaných a nekvalifikovaných pedagogů do jedné. „Přidáno dostanou všichni, ale rozdíl mezi tím, zda jsou či nejsou kvalifikovaní, bude zařazením do platové třídy. Kvalifikovaní učitelé budou ve vyšší třídě a dostanou tak více peněz,“ vysvětluje ministr.

Důležitým krokem je zavedení „zvláštního způsobu určování platových tarifů“. Tabulka platových stupňů, která pedagogům určuje odměnu podle odučených let, zůstane, ale ředitel bude mít možnost udělat výjimku a zařadit učitele do platového stupně podle svého uvážení. Jde vlastně o harmonizaci s nařízením vlády o platových poměrech ve veřejných službách správě. Zvláštní způsob určování platových tarifů je totiž už využíván v rámci celé veřejné správy, včetně nepedagogických pracovníků. „Chci dát ředitelům větší odpovědnost, aby se chovali jako manažeři. Proto jim nabízím k dispozici i tento nástroj. Na druhou stranu si uvědomuji, že školství je konzervativní a vyzvu všechny ředitele dopisem, aby tuto možnost využívali jen v ojedinělých případech. Ze zkušenosti s nepedagogickými pracovníky vím, že toho ředitelé nezneužívají,“ říká Josef Dobeš.

Ministr Dobeš reaguje také na množící se protesty odborářů: „Oni velmi rádi demonstrují a vydávají nejrůznější zprávy. Ale starají se také o konkrétní učitele? Mám dva příklady z poslední doby – propouštění pedagogů na dobu letních prázdnin a výpověď učitelce za její vystoupení v televizi. Ani v jednom případě se odbory za tyto pedagogy nepostavily. Řešil jsem to já. Doporučuji odborům – místo demonstrací sledujte situaci ve školách a pokud se bude dít něco nespravedlivého, obraťte se na mě, velmi rád pomohu!“

Publikoval(a) (121 173) 
Štítky: , , , , , , , , , , , , ,
89 komentářů k “Nová platová tabulka pedagogických pracovníků 2012

 1. Petra Glaubová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na úvazky a zařazení vychovatelek ŠD do platové třídy. Několik let jsme byly zařazeny do 9. platové třídy, ale v dubnu letošního roku pro malý počet dětí na škole (v některých třídách jen 17, 18 dětí) nás pan ředitel přeřadil do 8. platové třídy s úvazkem 0,9, i když každá máme v oddělení zapsáno 30 dětí. Od září tohoto roku nám ale bylo sděleno, že nám pan ředitel bude počítat každou hodinu děti a pokud klesne stav, tak půjdeme ještě s úvazkami dolů. Zdá se nám to jako degradace naší práce. Má zaměstnavatel právo takto postupovat v rámci šetření financí na škole?

 2. Edita

  DOBRÝ DEN MÁM DOTAZ VYSTUDOVALA JSEM BC. OBOR ASISTENSTVÍ VÝTVARNÉ VCHOVY A PSECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, UČÍM V MŠ A BYLO MI ŘEČENO, ŽE BUDU ZAŘAZENA DO 8 PLATOVÉ TŘÍDY. CHCI SE ZEPTAT PROČ NEJSEM ZAŘAZENA V 9 PLATOVÉ TŘÍDĚ I DKYŽ MÁM VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ? DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ

  1. Tereza

   Zdravím Edit, co vím podle zkušeností z okolí: Jak říkáte, máte vystudovaný obor pro základní školy. Tím pádem, jestli-že nemáte ještě vystudované učitelství pro MŠ, nemáte odborné vzdělání, a ptoto se vám vysoká škola nepočítá “není v oboru”, proto 8.

 3. Renata

  Mám kolegyni,která má vystudované pouze gymnázium a je zařazena v platové třídě 9,stupenˇ2.Odpracované má 3roky jako učitelka.Je to tak správně?????Nebo si mohou ředitelky ohodnotit své pracovnice podle oblíbenosti.To se pak žádne platové stupnice nemusí vymýšlet.

 4. verča

  Zaslala jsem dotaz na msmt ohledně platových tabulek a v plné verzi přeposílám
  Dobrý den,
  k dotazům, které oddělení K 80 předalo k odbornému vyřízení odb. 25 MŠMT, uvádíme následující informace.
  Ano, souhlasíme s Vámi – dosažení vysokoškolského vzdělání je předpokladem pro dosažení vyššího platu a podle současné právní úpravy záleží na tom, o jakou pracovní pozici z hlediska složitosti, rozsahu, kvality, odpovědnosti a namáhavosti se jedná.

  Zařazení do platové třídy se řídí podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, druhem sjednané práce v pracovní smlouvě a náročností požadovaných prací – zpravidla uvedených v pracovní náplni. Samotné dosažené vzdělání proto není z pohledu ZP rozhodující pro zařazení do příslušné platové třídy, nicméně u pedagogů platí, že musí splňovat odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem. Kdo nesplňuje odbornou kvalifikaci podle zákona o pedag.pracovnících č. 563/2004 Sb., nesmí od 1.1.2015 vykonávat přímou pedagogickou činnost, např. učitelky MŠ, když do této doby nezahájí zákonem požadované studium.
  Učitelky MŠ musí splňovat vzdělání uvedené v § 6 cit. zákona – kde jsou uvedeny alternativy různých stupňů dosaženého vzdělání: SV s maturitou, VOV a vysokoškolského vzdělání – ve všech případech se zaměřením nebo s oborem vzdělání zaměřeným na učitelství pro mateřské školy nebo se zaměřením na speciální pedagogiku, jak požaduje zákon.

  Učitelky MŠ se zařazují podle náročnosti požadovaných a vykonávaných prací do povolání č. 2.16.01 Učitel podle Katalogu prací, který projednala, schválila a vydala vláda svým nařízením č. 222/2010 Sb., část 2.16 Výchova a vzdělávání, a v rámci tohoto povolání do 8.-12. platové třídy.
  Pravomoc k zařazování do příslušné platové třídy má podle právní úpravy zaměstnavatel, tj. ředitel školy, u ředitele rozhoduje o platových otázkách zřizovatel školy. Jestliže ředitel požaduje po učitelce MŠ “tvorbu vzdělávacího programu třídy mateřské školy”, pak náleží podle Katalogu prací zařazení do 9. platové třídy.
  Vyučuje-li učitelka podle již vytvořeného vzdělávacího programu pro třídu MŠ, pak je zařazena podle Katalogu prací do 8. platové třídy.
  Zařazení do platové třídy se podle právní úpravy řídí rozhodnutím ředitele, zda pověří či nepověří učitelku MŠ tvorbou vzdělávacího programu třídy MŠ. Platí tedy čím vyšší je přiznaná platová třída, tím vyšší náročnost vykonávaných prací právní předpis požaduje.
  (Pro informaci uvádíme, že příklady prací a jejich zařazení do platových tříd – Katalog prací – posuzovala Komise při MPSV z řad odborníků ze všech resortů spadajících do veřejných služeb a správy.

  Příklady pracovních činností učitelů MŠ z Katalogu prací s komentářem jsou uvedeny v “metodickém pokynu MŠMT k odměňování a zařazování zaměstn. Š a ŠZ do 16 platových tříd podle Katalogu prací” (str. 9-10 metodiky) a přístupné na http://www.msmt.cz , oddíl Dokumenty, Ostatní dokumenty. Metodický pokyn doporučuje zaměstnavatelům nebo zřizovatelům, jak by měl postupovat, konkrétní rozhodnutí je pak na řediteli školy.

  Nařízení vlády a zákony jsou přístupné ve Sbírce zákonů, např. na http://www.mvcr.cz Legislativa/Sbírka zákonů – pak číslo a rok vydání předpisu s možností výtisku v PDF.

  Poznámka:
  Dosáhne-li učitelka MŠ vysokoškolského magisterského, popř. bakalářského vzdělání, má výhodu a větší možnosti uplatnění ve školství – kromě možnosti zastávat pozici vedoucí učitelky MŠ při ZŠ nebo ředitelky mateřské školy – se může dále uplatnit, zejména s magisterským VŠ vzděláním, jako odborný pedagog pro děti předškolního věku ve školském poradenském zařízení (PPP,SPC), dále jako metodik pro předškolní vzdělávání apod., kde je možné podle Katalogu prací zařazení do vyšší, např. až do 12. platové třídy.
  Podle informací z mateřských škol působí na MŠ učitelky Mgr. s aprobací pro první stupeň ZŠ a také pro druhý stupeň ZŠ , ano nesplňují odbornou kvalifikaci pro vyučování na MŠ, nicméně mají magisterské studium na VŠ, a přesto jsou jako učitelky MŠ zařazeny do 9. platové třídy, nikoli do 11. nebo do 12. PT, kam se zařazují učitelky ZŠ podle platného katalogu prací.

  Závěrem odkazujeme na nahlédnutí do platové tabulky platné s účinností od 1.1.2012 – viz příloha č. 5 k NV č. 448/2011 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
  Uplatňuje-li ředitel školy platové tarify podle této přílohy, doporučujeme porovnat rozdíly v platových tarifech, které jsou uvedené v 9., 10.,11. a 12. platové třídě (v 1.-5. platovém stupni) – rozdíly svědčí o platovém zvýhodnění 9. a 10. platové třídy v platové tabulce.
  Je-li do 9. nebo do 10. platové třídy zařazena učitelka mateřské školy se SV s maturitou, pak musí být proveden povinný počet let ze započitatelné praxe (podle § 4 odst. 7 NV č. 564/2006 Sb.), tím dosahuje nižšího platového stupně a tudíž nižšího platového tarifu – základního platu.
  Mgr. Jana Ondrejčeková
  oddělení péče o pedagogické pracovníky MŠMT

 5. Ingrid

  Přeji hezký den,
  nikdo z nás nemá nový platový výměr,ředitelé psali požadavky,kolik potřebují přidat a podle toho,co dostanou,tak se přesunem nahoru x či dolů 🙁
  Jinak jsme všechny “srovnány” na stejnou úroveň,vzhledem k tomu,že tvoříme TVP,tak jsme v 9.třídě,za to za nás ředitelka bojovala.Byl návrh učitelky mš přesunout do 8.třídy,ale to by neprošlo – učitelky by odmítly tvořit TVP a děti by jen “hlídaly” za takových podmínek.
  OSOHy nemáme vůbec.
  Tak hodně štěstí,ať nám to dopadne líp,než čekáme 🙂

 6. Jana

  Taky jsme se s kolegyní těšily na nový platový tarif v Mateřské škole,nedostaly jsme nic,když jsme se zeptaly ředitelky, řekla, že u nás bude všechno jinak,odchází jako ředitelka do důchodu,chce zůstat jako učitelka,úvazek pro ni není, tak s novou ředitelkou/její kamarádkou/seberou část úvazku oběma učitelkám, aby zbylo na bývalou ředitelku a mohla dělat učitelku. Takže nám ten nový rok pěkně začíná.

 7. Ingrid

  Dobrý den,
  já se také připojím s troškou “do mlýna”.Od 18 let jsem pracovala jako vychovatelka,po MD jsem nastoupila jako učitelka do MŠ a dodělala si předškolní pedagogiku na SPgŠ-jsem v 9.třídě,neboť vypracovávám TVP.Mám 14 let praxe a beru míň,než moje začínající kolegyně,co má též SPgŠ a VŠ uč. I.stupně.Pochopitelně ji člověk zaučuje,předává zkušenosti,pomáhá,někdy dělá i víc.A výsledek?Bere almužnu,bere míň!!!!!Takhle si nás pan ministr Dobeš váží!!!Nové tabulky se mi nelíbí!!!!Ať si to sám srovná!!!!
  A pokud bychom chtěli jít studovat,volno na to nedostanem a když jsme šli studovat tu střední,tak jsme v té době splňovali plnou kvalifikaci,tak jaké odečítání praxe pro nesplnění kvalifikace?TOTO se mi vůbec nelíbí!!!!!A je to diskriminace!

 8. pro Irenu Rožkovou

  Myslím že budete zařazena do 9.třídy, stupeň bude asi na paní ředitelce,ale zaměstnavatel porušil několik právních předpisů tím,že platový výměr ještě zaměstnancům nepředal, i když měl předat nejpozději 2.1.2012.Nic si z toho nedělejte,já ho také ještě nemám a pevně doufám,že zůstanu v 9.třídě /SPgŠ/,ale čekám,že přijdu o část nebo o celé osobní ohodnocení

  1. jana

   Dobrý den, všechny uč.MŠ u nás zůstaly v 9.třídě, ale bohužel jsme všechny dostaly 1.stupeň., takže započítaná praxe? Mladé si přilepšily o 3-6000,-Kč a my starší s praxí nad 30 let pouze o 1000,.Kč. Je to smutné. : -(

   1. Věra

    Tak nám ředitel nejprve oznámil zvýžení telefonem.Jsem vychovatelka ve školní družině s 29 letou praxí.A pak si nás pozval a řekl,že nám to nedá,protože se mu kolik nám přidali a malý finační rozdíl s učiteli.Tak nás nechal v 9,ale stupeň 2.
    Ve městě jsou 4 školy a 2 dostaly podle tabulek a 2každá jinak.
    Je to spravedlivé?????????

    1. verča

     těch nespravedlností v nových tabulkách je víc, nehledí se na praxi, nehledí se na vysokoškolské vzdělání a zařazení do stupňů je na ředitelích 🙂 je to moc smutné

 9. Irena Rožková

  Chci se zeptat, mam SPŠ pro učitelku MŠ. Mám odpracováno 35 let jako učitelka v MŠ , z toho jsem byla 5 let na MD. Ještě nemám nový platový výměr, ač je už skoro 20. 1. Do jaké třídy a stupně bych měla být zařazena a budu mít ještě někdy platový postup? Děkuji za odpověď

 10. Dana

  Nám byly předány nové výměry a hned nám bylo odebráno osobní ohodnocení. Jsme pod ZŠ, kde je ve třídě max 20 dětí! My ve školce máme na dvě učitelky 28 dětí. Vedení nepřenese přes srdce, že je mezi námi a VŠ vzdělanými malý finanční rozdíl. Jindy přece dostávali přidáváno oni a my ne. Zajímalo, jak se dají přerozdělovat platy na výplaty, zda jdou z “našeho” peníze na učitele, vždyť my máme kapacitu plnou a oni ne.
  Děkuji za případné odpovědi a připomínky.

 11. verča

  Dobrý den, jaká je v současné době motivace ke studiu na VŠ obor učitelství pro mš, když Vám studium stejně nikdo finančně neohodnotí? Jako čitelka v mš budte brát stejně jako děvčata s Spgš, proč VŠ otvírají tyto obory? Studium stojí nemalou částku a úsilí.

 12. Stáňa

  Dobrý den, prosím, poraďte. Mám gymnázium, DPS-vychovatelství pro všechny typy škol a školsk.zařízení a jednotlivou maturitu z předškolní pedagogiky na SPgŠ. Doposud jsem byla placena jako kvalifikovaná v 9.třídě a nebyl problém. Teď mi kvalifikaci nechtějí uznat. Mám ji nebo ji nemám a jak si ji mám doplnit aniž bych musela ve 40 letech studovat VŠ. Jsou nějaké možnosti? Díky.

  1. Žaneta

   Dobrý den. Kvalifikovaná, i když máte rozdílovou maturitní zk., zatím stále nejste. Tato odpověď byla zveřejněna i z MŠMT v lednovém čísle Informatoria. V návrhu novelizace zákona o pedagogických pracovnících je tato varianta již uznána.

  2. Lucie

   Dobrý den, předškolní a mimoškolní pedagogiku si lze doplnit na SPgŠ Beroun, je to dálkové studium na jeden nebo dva roky podle typu předchozího vzdělání ( vychovatelky 1 rok, ostatní školy s maturitou 2 roky). Pak máte stejné vzdělání jako holky ze SPgš za ty 4 roky dřiny =) Více na http://www.spgsberoun.cz a nebo raději telefonicky.

  3. Eva

   Pro Stáňu ( 30.1.)
   Jednotná maturitní zkouška z předškolní ped. uskutečněná na střední škole jako doplněk k DPS- vychovatelství Vám bohužel není k ničemu. Není zákonem uznávaná. Uznává se pouze studentkám, které studovali střední pedagogickou školu obor vychovatelství. Protože tyto školy vypouštěly hotové učitelky MŠ a vychovatelky, které chodily do stejných tříd, poze měli jeden rozdílný předmět, který jim právě byl zákonem povolen si dodělat.Pro DPS se toto nevztahuje.Jsem na tom stejně, jako Vy.

 13. Marcela

  Mám vystudovanou SPgŠ obor vychovatelství a předškolní a mimoškolní pedagogika.Praxi mám ve školní družině 21let.Jaké plat.zařazení budu mít jako učitelka v MŠ? Děkuji za odpověď.

 14. Justýna

  Mám SPgŠ, praxe 26 let, dnes jsem obdržela platový výměr na r. 2012, plat 20 000,- s tím, že od března nebudou zřejmě finance a budu přeřazena do 8. třídy 🙁 co dodat…

 15. pro Marii

  O jakých nekompetentních dotazech to mluvíte?Tady probíhá diskuze a sdělování zkušeností.Z vašich slov mi není nic jasné snad jenom to,že jste u vás nějaké superhvězdy,že?

 16. Pro Marii Gábina

  o jakých nekompetentních otázkách to mluvíte?
  Z vašich slov mi není nic jasné jenom snad to, že vy jste u vás asi nějaké superhvězdy,že???

Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat