2010 30.12

Platy učitelů 2011

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Zeptali jsme se za Vás na “zvědavé dotazy” …

Je pokyn ministra školství platný pro všechny ředitele MŠ?

Ano. Nový katalog prací i změněné právní předpisy jsou závazné pro všechny právnické osoby vykonávající činnost škol či školských zařízení zřizovaná krajem, obcí a svazkem obcí zapsaných do školského rejstříku, tedy i mateřských škol.

Na základě vydaného nového katalogu prací a změněných právních předpisů byl vydán také metodický pokyn k odměňování pedagogických a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogů prací s č.j. 10300/2010-25, který má pomoci ředitelům a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování v katalogu prací při zařazování jejich zaměstnanců do platových tříd, který však pro ně není závazný. Závazné jsou pouze právní předpisy. Zvýšení platové úrovně se bude týkat i některých pedagogických pracovníků v mateřských školách, protože i někteří mají vysokoškolské vzdělání a splňují odbornou kvalifikaci podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zmíněného zákona byl MŠMT vyhlášen rozvojový program na rok 2011 č.j. 29 127/2010-26, ze dne 30.listopadu 2010, jehož cílem je poskytmout právnickým osobám vykonávajícím činnost škol finanční prostředky účelově určené na posílení platové úrovně všech pedagogických pracovníků, kteří předepsané podmínky splňují.

Je povinností ředitele MŠ informovat zaměstnance o změnách
a adekvátně upravit platy pracovníků, kterých se uvedené tabulky týkají?

Ano. § 136 ZP (262/2006 Sb.) ukládá mimo jiné (cituji):
Jestliže dojde ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen to zaměstnanci písemně oznámit s uvedením důvodů nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. V tomto případě k 1.1. 2010 a tím Vám odpovídám i na poslední dotaz. (Většina ředitelů bude na změnách platových výměrů pracovat během vánočních prázdnin). Od 1.1. 2010 nabývá také účinnost změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle § 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat (tedy i zaměstnancům MŠ) mimo jiné i způsob zařazování do platových tříd, stupnice platových tarifů a je závazný i pro ředitele mateřských škol.

Je stanoven konkrétní termín do kdy musí být tyto platové změny provedeny?

Konkrétní termín do kdy musí být platové změny provedeny je stanoven účinností NV 564/2006 Sb v platném znění a § 136 zákona 262/2006 Sb. (ZP), která hovoří o povinnost zaměstnavatele zaměstnanci písemně oznámit změnu s uvedením důvodů nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti, čili k 1.1. 2010.

Ředitelkám mateřských škol byl zaslán dopis s informací ohledně účinnosti NV č.381/2010 od 1.1.2011s upozorněním na stanovení platových tarifů pedagogickým zaměstnancům dle 2 odlišných stupnic podle odborné kvalifikace a dosaženého vzdělání.

Děkujeme za odpovědi:
PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství
Magistrát města Olomouce

Publikoval(a) (20 787) 
Štítky: , , , , , , , , , , , ,
21 komentářů k “Platy učitelů 2011

  1. Ivana

    Jsem učitelkou v mateřské škole od roku 1988. Bylo období, kdy jsem současně začala i podnikat, aby náš společný příjem (manželův a můj) byl o něco vyšší a naše děti nemusely “strádat”. Svou práci ve školce mám moc ráda, svou druhou práci jsem měla také ráda, ale časově mne vyčerpávala. V roce 2002 jsem začala studovat vysokou školu – co kdyby to později bylo potřeba a já už třeba nebyla schopna.Od roku 2005 jsem byla oficiálně vysokoškolačkou bez nároku na vyšší plat a ani jsem jej neočekávala. Studium mne bavilo, spousta nových věcí, jiné styly práce…Některé mé kolegyně tvrdily, že ony by do školy už nikdy nešly, navíc, když z toho nic nemám. Teď už mám a jsem tomu ráda. A přeji to i všem studentkám, protože to nebylo zadarmo. Po nocích se učit, ráno do práce, odpoledne rodinné záležitosti, …Ale chtěla jsem to, nestěžuji si. V roce 2009 jsem šla na navazující magisterské studium…a opět z toho teď nic nemám – v uvozovkách.Opět spousta nových informací a člověk je obohacen i o zkušenosti ostatních nadšených studentů. A dalo se to, někdy toho měl člověk plné zuby, byl nevyspaný, nestíhal psát seminární práce, připravovat se do práce, byl unavený….A šlo to i s přijímačkama. Přeji všem nadšeným učitelkám s praxí i bez praxe, ale s ochotou se stále vzdělávat a s krásným vztahem k dětem, hodně štěstí.

Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat