2010 27.12

Stupnice platových tarifů v roce 2011

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

Vláda České republiky schválila dne 7. prosince 2010 nařízení vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Citovaným nařízením vlády mj. vznikají s účinností od 1. ledna 2011 dvě nové stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky (přílohy č. 4 a 5), kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 159/2010 Sb.

Stupnice platových tarifů je možné získat na internetových stránkách www.mpsv.cz ve složce „Právní předpisy“ – „Nařízení vlády“ – „Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění)“ nebo též ve výše uvedeném „Nařízení vlády č. 381/2010 Sb.“, které je umístěno ve stejné sekci.

Ing. Jiří Stonawský
ředitel odboru pracovněprávních vztahů

Přílohy: Právní předpisy … Nařízení vlády (ke stažení)

Publikoval(a) (18 148) 
Štítky: , , , , ,
Leave a Reply


im
2007-2024 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat