2011 12.11

Zdravá škola

Předškoláci – omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole.

V roce 1991 po návštěvě expertů Světové zdravotnické organizace (WHO) se rozšířily v českých školách informace o projektu Zdravé školy. Myšlenka vznikla asi před deseti lety v Evropském úřadu WHO v Kodani jako součást programu Zdraví pro všechny do roku 2000.

Pojetí zdraví vychází z různých oblastí. Nejznámější definicí je ta, kterou publikuje právě WHO. Tato definice říká, že  “Zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody”. Nikoliv tedy pouze nepřítomnost nemoci.  Některé současné studie poukazují na rizika současného životního stylu mladistvých, který v dospělém věku může vyústit ve skutečná onemocnění. Alarmující je skutečnost, že přibývá dětí s obezitou, alergiemi a rizikovým chováním, které může predisponovat pozdější další chronická onemocnění jako jsou choroby srdečně-cévní, diabetes, poruchy pohybového aparátu a skutečnost, že vedeme jako Česká republika smutné prvenství v rakovině tlustého střeva není rovněž příznivá.  Přičemž je důležitým poznatkem, že základy zdravé výživy mají být položeny již v ranném věku a školy by všeobecně výchovu ke zdravému životnímu stylu měly podporovat.

Jednou z možností podpory zdravého životního stylu je projekt Zdravá škola, který chápe školu jako místo nejen pro vzdělávání a výchovu, ale zároveň jako jedno z prostředí pro podporu zdraví. Podstatou projektu je vytvoření zdravého prostředí v našich školách i školkách a výchova ke zdravým životním návykům a chování.

Práce s tématy výchovy ke zdravému způsobu života se řadí zásadami zdravého učení a je propojena se všemi pilíři a zásadami podpory zdraví . Těmito zásadami podpory zdraví ve škole podle Havlínové jsou:

1.  Pohoda prostředí

 • pohoda věcného prostředí
 • pohoda sociálního prostředí
 • pohoda organizačního prostředí

2.  Zdravé učení

 • smysluplnost výuky
 • možnost výběru a přiměřenost výuky
 • spoluúčast a spolupráce při výuce
 • motivující hodnocení žáka

3. Otevřené partnerství

 • škola jako demokratické společenství
 • škola jako vzdělávací středisko

Škola podporující zdraví se stará o všestrannou a vyváženou nabídku. Je propojena se skutečným životem a dá na praktickou využitelnost toho, co se děti ve škole naučí. V obsahu a metodách dbá na přiměřenost učiva vzhledem k věku a individuálním možnostem žáků. Teoreticky vypadá individualizace k přístupu k dětem jednoduše. Myslí se jí zohlednění jedinečných možností i potřeb každého dítěte. Znamená to, že nebereme na všechny děti stejný metr ani v tom, co jim nabízíme, ani v tom jaké výkony od nich očekáváme. Při skutečné individualizaci nesrovnáváme jednotlivé děti mezi sebou a dvojnísobně to platí v mateřských školách, kde se jednotlivé předpoklady a dílčí schopnosti teprve rozvíjejí.

Zdravá škola tedy není pouze nějakou školou, kde by se v kuchyni dětem připravovalo stravování např. z biosurovin, jak  mnozí mylně předpokládají, nýbrž jde o celkovou “filosofii” školy, která se prolíná celkovým klimatem takové školy. Zdravá škola bere v potaz celou rovinu biopsychosociálních vztahů, kde východiskem jsou tři klíčové momenty:

 • zdraví je všeobecně uznávanou hodnotou
 • současné pojetí zdraví klade důraz i do souvislostí
 • na zdraví má vliv chování a celkový způsob života

Projekt Zdravé školy rozumí školu nejen jako místo pro vzdělávání, ale zároveň jako prostředí podporující zdraví. V Praze byla založena poradna, která má za úkol konzultovat problémy našich učitelů a rodičů ať již tělesného, duševního, mravního či sociálního charakteru. Spolupracovníkem a partnerem pražského Národního centra je ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které vydalo Ozdravný program pro školy.

Podpůrné zdroje:

Havlínová, M. a kol., Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál, 2006

Přečtěte si také:

 • Lyžařský tábor 2012? Skvělý způsob jak strávit jarní prázdniny! Lyžařský tábor 2012? Skvělý způsob jak strávit jarní prázdniny! Druhá polovina roku se nám nezadržitelně začíná nachylovat ke svému konci a s příchodem zimního období opět přijde i čas pomýšlet na výběr zimních táborů pro děti. Tedy alespoň pro ty z […]
 • Vampýrismus na TrutnovskuVampýrismus na Trutnovsku Kronikář Jan František Beckovský (1658-1725) zaznamenal ve svém díle "Poselkyně starých příběhů českých" případ zámožného turnovského měšťana Štěpána Hubnera. Píše, že roku 1567 "umřel […]
 • English from EnglandEnglish from England Jako novinku na září jsme pro vás ve spolupráci s autory programu ENGLISH from ENGLAND připravili: Konverzační výukový on-line program, který je rozdělen do 6ti interaktivních kapitol […]
 • Výrobek vhodný pro každou příležitostVýrobek vhodný pro každou příležitost Pomůcky: sklenice s úzkým hrdlem, luštěniny všeho druhu, pytlovina nebo děrovaná látka, lýko Do misek si nasypeme luštěniny, které seženeme. Já jsem použila krmný bob, pohanku, jáhly, […]
 • Neposlušná kůzlátkaNeposlušná kůzlátka V jedné chaloupce žila koza se svými kůzlátky. Jednoho rána šla koza jako obvykle na pastvu. Když odcházela, varovala malá kůzlátka: „Kůzlátka, děťátka, já jdu na pastvu, abych měla pro […]

Publikoval(a) (388) 
Štítky: , , , , , , ,

Nápady a inspirace

Vítáme nově příchozí:
Inspirujte se a sdílejte!

FB stránky
FB stránky
FB skupina
FB skupina
Přidej se
Přidej seLeave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu.


im
2007-2021 Předškoláci - Pedagogický magazín - rozvoj a výchova dětí, ISSN 1804-3615 (single)
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o. | Info pro uživatele: sběr a využití dat