Rozvíjejte nadání u dětí

trojskalabut

Každé dítě se nestane slavným zpěvákem, hráčem na klavír, anebo dokonce nositelem Nobelovy ceny. U všech holčiček a kluků však objevíte činnosti, které jim jdou lépe, anebo je hodně baví.  Proč se nezaměřit na rozvíjení dovedností už od útlého věku? Pomoc nabízejí specializované instituce.

Děti v péči zájmových kroužků

Už jste zažili den, kdy se vašemu synkovi nechtělo jít do školky? A vaše dcera se dokonce rozbrečela, protože se si usmyslela zkoušet tanečky a musí všeho nechat? Můžete mít po problému, jestliže je nalákáte na činnosti, které je baví. Zkuste jim říct, že dnes je čeká divadelní kroužek, kde si zahrají divadelní hry určené pro nejmenší diváky. Současně si osvojí pěkné pohádky a říkanky. Zanedlouho zvládnou nejen základy dramatiky, ale i základní znalosti pantomimy, neverbální a verbální komunikaci, rétoriku a správnou výslovnost.

Budou se smát, radovat se, tleskat a hodně se těšit. Rovněž  získají zkušenosti s vystupováním před ostatními lidmi, budou zřetelně mluvit a naučí se spolupracovat. V budoucnu oceníte, jak se snadněji prosadí. Školka Troja neprovozuje jen dramaťáček. Malí svěřenci se věnují kuchtění, keramické dílně, hraní na flétnu, věděckým pokusům, zahradničení. Aktivnějším jedincům se zalíbí badminton, judo, plavání, balet, tanečky a jóga.

Vzdělávací programy pro předškoláky

Nároky na znalosti cizích jazyků se stále zvyšují. Jazykové školky patří ke stále populárnějšímu řešení. Stačí se ocitnout v cizojazyčném prostředí a děti se bez sebemenších potíží přizpůsobí. Anglická školka v Praze se zabývá výukou angličtiny přímo od rodilých mluvčích s dostatečným pedagogickým vzděláním. Lektorům nechybí certifikáty. Cizímu jazyku se učí v malých skupinkách, kde se provádí různé činnosti zaměřené na nenásilné učení. Zpívá se, poslouchá hudba, chodí na procházky, výlety a plní se různé úkoly.

Leave a Reply

Přejít nahoru